Glavni grad Podgorica

Rođendani korisnika u Dnevnom centru 2019


Rođendani korisnika u Dnevnom centru 2019
I u 2019 godini nastavljamo sa tradicijom proslave reođendana za sve naše korisnike. Stvaranje kućne atmosfere i socijalizacija tokom ovakvih aktivnosti se pokazala kao jako bitan dio svakodnevnih aktivnosti u našem dnevnom centru.