Glavni grad Podgorica

Izlet za korisnike i roditelje

U sklopu svojih aktivnosti JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjma i teškoćama u razvoju Podgorica je organizovala izlet za korisnike i članove njihove porodice . U toku izleta uživali su u vožnji žičarom Kotor i prirodnim ljepotama Crne Gore. Nakon toga na Ivanovim koritima su organizovane sportske igre i ručak.