Glavni grad Podgorica

Posjeta Bodrumu

Direktorica JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Olga Rovčanin i predsjednica Upravnog odbora Nina Strugar boravile su u Bodrumu (Turska) gdje su se sastale sa potpredsjednikom opštine Tajfunom Yilmazom. Ovo je bila prilika i da posjete jedan od dnevnih centara u Bodrumu i razmijene ideje sa zaposlenima i korisnicima. Tokom susreta je bilo riječi o međusobnoj saradnji i pomoći koju će Opština Bodrum uputiti Dnevnom centru u Podgorici i stručnim seminarima koje će zaposleni pohađati u Turskoj, kao dodatni vid edukacije i usavršavanja. Sa direktorom Centra za javno obrazovanje Hajri Karagolom i Direktorom za kulturu i socijalna pitanja Durmušom Turkanom razgovoralo se o unapređenju partnerstva na ovom polju i primjenu korisnih praksi.