Glavni grad Podgorica

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom


Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obiljezava se svake godine 3. decembra, kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

Poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju moguće je samo kroz podsticanje međusobne saradnje svih aktera društva.
Ovaj važan datum obilježen je i u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica, gdje je u saradnji sa Centrom za prava djeteta CG organizovana kreativna radionica – izrada Tihe knjige.
 Radionica je protekla u dobrom raspoloženja svih učesnika, razgovoru i međusobnom upoznavanju, kroz koje se na najbolji mogući način doprinosi društvenoj prihvaćenosti i uključenosti osoba sa invaliditetom.


03.12.2021.god.