Glavni grad Podgorica

Posjeta prve dame Crne Gore Lidije Đukanović i prve dame Republike Kipra Andri Anastasiades


Posjeta prve dame Crne Gore Lidije Đukanović i  Kipra Andri Anastasiades 

Prve dame su posjetile JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Podgorici, gdje su razgovarale sa predstavnicima uprave Glavnog grada i Direktorkom Marinom Vujović i obišle prostorije Dnevnog centra. Prve dame Crne Gore i Kipra doniraće određena sredstva u cilju podrške radu Centra.


05.04.2022.god.