Glavni grad Podgorica

Donacija NLB Banke

NLB Banka je donirala JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica sredstva u iznosu od 3.000 eura koje će se iskoristiti za opremanje prostorija kako bi korisnicima obezijedili ugodniji boravak u centru.