Glavni grad Podgorica

Donacija “Akademije znanja” – Budva

 Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju posjetio je Aleksandar Franeta, predsjednik odbora direktora DOO „Akademije znanja“ Budva. Tom prilikom sreo se sa direktoricom Dnevnog centra Olgom Rovčanin, te u ime “Akademije znanja”, uručio novčanu pomoć. U ovom slučaju uplaćena donacija biće iskorišćena za nabavku didaktičkog materijala ili za stručno usavršavanje zaposlenih.