Glavni grad Podgorica

Dani otvorenih vrata u JU Dnevni centar

Dani otvorenih vrata u JU Dnevni centar

U okviru Dana otvorenih vrata koje organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu JU Dnevni centar ugostila je predstavnike Ministarstva rada i socijalnog stranja, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministrastva zdravlja i Centra za socijalni rad Podgorica i upoznala ih sa načinom rada Dnevnog centra.Predstavljeni su i primjeri dobre prakse kao i postignuća i rezultati koje je Dnevni centar realizovao u proteklih 8 godina od svog osnivanja. Kao značajni subjekti za ostvarivanje saradnje i zajedničkog djelovanja u cilju postizanja najboljeg interesa korisnika svi pomenuti subjekti su upoznati sa načinom ostvarivanja prava na ovu vrstu usluge kao i šta sama usluga podrazumjeva. Prezentacija je izazvala i diskusiju vezanu za sistemska i organizaciona pitanja sa posebnim akcentom na usluge pružanja podrške za život u zajednici.