Glavni grad Podgorica

Dani defektologa 2020

Dani defektologa 2020Feb 25, 2019


Predstavnici JU Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica prisustvovali su godišnjem strukovnom susretu defektologa sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2020“ koji je ove godine održan u Beogradu od 20. do 22. februara 2020. godine. Tradicionalni organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Tokom konferencije realizovano je niz predavanja iz oblasti obrazovanja,socijalne zaštite, zdravstva i rehabilitacije, kao i niz interaktivnih radionica.