Glavni grad Podgorica

Dani defektologa 2024.

U periodu od 08.02. do 11.02.2024. godine , u Vrnjačkoj Banji održani su Dani defektologa Srbije, stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Ovaj naučni skup okupio je oko 300 radova i izlagača. Stručni tim Dnevnog centra prisustvovao je velikom broju predavanja i radionica, koje su od značaja za unapređenje rada sa našim korisnicima.

Iskoristili smo ovu priliku da razmijenimo iskustva sa kolegama iz regiona, dogovorimo saradnju i međusobne posjete sa kolegama iz Dnevnih centara Golubovci, Nikšić, Pljevlja i Tivat, kao i sa specijalnim školama iz Kragujevca i Beograda.