Glavni grad Podgorica

OBUKA STRUČNIH RADNIKA „ASISTIVNOM TEHNOLOGIJOM DO PUNE INKLUZIJE“

OBUKA STRUČNIH RADNIKA „ASISTIVNOM TEHNOLOGIJOM DO PUNE INKLUZIJE“


Okt 05, 2020


Defektolog Dnevnog centra Podgorica učestvovao je na petodnevnoj obuci koju je organizovao JU Centar za dnevni boravak Prijestonice Cetinje u periodu od 28.9. do 2.10.2020. godine, u hotelu „Ramada“. Obuka pod nazivom „Osposobljavanje korisnika za korišćenje asistivne tehnologije“ dio je projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“.
Obuku su realizovali edukatori iz Hrvatske sa višegodišnjim iskustvom u primjeni sredstava asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetanjama u razvoju. Tokom pet dana učesnici su imali priliku da slušaju predavače, prate prezentacije, učestvuju u radionicama i grupnim diskusijama na sledeće teme: pojam asistivne tehnologije, vrste i primjena jednostavnih i složenih sredstava asistivne tehnologije, upotreba softvera za komunikaciju (Grid 3, Boardmaker v6, Boardaker Studio, Look to Learn, Scene and Sounds), načini izrade vizuelnog materijala u softverskim programima, mogući načini prevazilaženja izazova u radu sa korsnicima upotrebom asistivne tehnologije. Prezentovano je kako sprovesti obuku djeteta sa invaliditetom, roditelja, stručnog radnika za korišćenje određenih sredstava u različitim kontekstima (u kućnim uslovima, prilikom organizovanja reakreativnih aktivnosti, kao i u radnom okruženju).