Glavni grad Podgorica

Edukacija iz radnog prava

Centar za radno i poslovno pravo organizovao je četiri jednodnevna seminara na kojima je predavač bila stručnjak sa višegodišnjim iskustvom  u oblasti radnog prava, prof. dr Vesna Simović-Zvicer. Mirela Feratović- sekretar u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podogirca prisustvovala je na tri ciklusa predavanja na kojima je tema bila:

I  Sprovođenje disciplinskog postupka

II –          Pravo na zaradu

   –           Obaveza isplate zarade i naknade zarade

   –           Porodiljsko i roditeljsko odsustvo

III-          Postupak otkazivanja ugovora o radu

Individualni otkaz

Kolektivni otkazi i

Otpremnina.