Glavni grad Podgorica

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „PSIHOLOŠKA PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM– SPREČAVANJE TEŽIH POSLJEDICA EPIDEMIJE VIRUSA COVID 19!“

VD Direktorica i Sekretar Dnevnog centra prisustvovale su završnoj konferenciji koja je organizovana u okviru realizacije projekta: „Psihološka podrška osobama sa invaliditetom – sprečavanje težih posljedica epidemije virusa COVID 19“. Završnu konferenciju je organizovala nevladina organizacija  „Ekvivalent”  u partnerstvu sa nevladinom organizacijom “Otkrivanje lične istine Crna Gore (O.L.I. CG).” 

Na konferenciji su predstavljeni rezultati studije o stanju mentalnog zdravlja kod osoba sa invaliditetom tokom trajanja epidemije virusa COVID 19 sa rezultatima analize stanja zakonodavnog okvira u oblasti zaštite mentalnog zdravlja osoba sa invaliditetom i podacima o uticaju epidemije virusa COVID 19 na mentalno zdravlje osoba sa invaliditetom.