Glavni grad Podgorica

U susret novogodišnjim praznicima

Predstavnici kompanije „ Roaming Networks „d.o.o. mislili su na naše korisnike i u susret novogodišnjim i božićnim praznicima donirali paketiće i zabavne edukativne materijale. Prilikom posjete Dnevnom centru upoznati su sa organizacijom rada, kao i načinima  promocije i unapređenja prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Cijeneći želju donatora da obraduje naše korisnike, posjetu predstavnika i uručivanje paketića organizovali smo u skladu sa mjerama i preporukama koje se odnose na sprečavanje širenja korona virusa, a u cilju zaštite zdravlja djece i mladih korisnika Dnevnog centra.