Glavni grad Podgorica

Dani defektologa 2019

DANI DEFEKTOLOGA 2019


Feb 25, 2019


U periodu od 21. do 24. februara 2019. godine, predstavnici JU Dnevnog centra iz Podgorice prisustvovali su godišnjem strukovnom susretu defektologa i specijalnih pedagoga, sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2019“ koji je ove godine održan na Zlatiboru. Tradicionalni organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Centralna tema Stručno – naučne konferencije bila je : “Preventivni, stimulativni i korektivni rad u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji”.