Glavni grad Podgorica

Edukacija iz oblasti primjene asistivne tehnologije u radu sa osobama sa invaliditetom

Edukacija iz oblasti primjene asistivne tehnologije u radu sa osobama sa invaliditetomFeb 25, 2019


U periodu od 1. do 3. novembra 2019. godine, u prostorijama JU Dnevni centar Podgorica, sprovedena je edukacija iz oblasti primjene asistivne tehnologije u radu sa licima sa invaliditetom. Obuku je realizovala Ines Delzotto, stručnjak na polju primjene asistivne tehnologije.