Glavni grad Podgorica

Edukacija ,,Stručno usavršavanje za Marte Meo praktičara’’

Edukacija ,,Stručno usavršavanje za Marte Meo praktičara’’


Septembar 15, 2021


Psihološkinja JU Dnevni centar Podgorica, učestvovala je na edukaciji ,,Stručno usavršavanje za Marte Meo Praktičare” u trajanju od 40 sati i time stekla internacionalni sertifikat za Marte Meo praktičara, jednog od dva za području cijele Crne Gore u direktnom radu sa djecom. Edukacija je organizovana onlajn od strane Senzorijuma- kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju iz Beograda u tri modula. Predavač na održanoj edukaciji bila je Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije, AMI Montessori specal educator 3-6, Marte Meolic enced supervizor, instruktorka senzorno-integracijske pedagogije.
Marte meo je komunikacijski program prihvaćen kao dijelotvoran metod za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izrazite teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija. Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima djece sa autizmom, a vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih dobi, od novorođenčadi do starih i nemoćnih, a danas je prihvaćen u stručnom usavršavanju kao komunikacijski standard po cijelom svijetu. Tokom Marte Meo prakse i samog trajanje edukacije zadaci učesnika su sledeći: snimanje svakodnevne komunikacije do 5 minuta, utvrđivanje šta, kada, zašto? akcija i reakcija djeteta i odrasle osobe, nalaženje dobrih elemenata ,,prilika za razvoj’’ onoga što (bilo dijete, bilo odrasla osoba), trebaju razviti i primjena dobrih elemenata-Marte Meo elemenata koji podupiru razvoj u svakodnevnom radu.