Glavni grad Podgorica

Posjeta predstavnika HO „Dečje srce“ Dnevnom centru


Posjeta predstavnika HO “Dečje srce” Dnevnom centru
Oct 23, 2017 


Predstavnici HO „Dečje srce“ iz Beograda Goran Rojević i Sašenka Mirković, realizovali su dvodnevnu edukaciju za radnike JU Dnevnog centra – Podgorica tokom 20. i 21. oktobra 2017.god. Cilj obuke je bio unapređivanje znanja i vještina stručnih radnika i saradnika za prijemnu procjenu, procjenu, planiranje i realizaciju aktivnosti u svakodnevnom neposrednom radu sa korisnicima u dnevnim boravcima.