Glavni grad Podgorica

Posjeta predstavnika đačkog parlamenta


Posjeta predstavnika đačkog parlamenta
Oct 09, 2018


Dana 17.10.2018. godine korisnici naše ustanove imali su priliku da sa predstavnicima Lokalnog djecijeg parlamenta Podgorice učestvuju u zajedničkoj radionici koja je organizovana u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore. Na radionici su pravljeni dekorativni predmeti primjenom dekupaž tehnike u cilju socijalizacije, promocije inkluzije, radno okupacionog angažmana kao i razvoja likovnih i kreativnih sposobnosti.