Glavni grad Podgorica

Radno okupacione radionice


Radno okupacione radioniceSep 12 i 13, 2019Tokom 12. i 13. septembra 2019. godine u JU Dnevni centar je realizovana radno okupaciona i kreativna radionica koja je ujedno bila zanimljiva aktivnost za korisnike ali i edukativno iskustvo za radnike naše ustanove. Na radionicama su pretstavljene neke od originalnih likovnih tehnika i metoda izrade ukrasnih predmeta.