Glavni grad Podgorica

Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju

Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvojuSep 12 i 13, 2019


Naši stručni radnici su imali prilike da učestvuju u obuci pod nazivom „Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju“ koja je realizovana u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu 2. i 3. novembra i u JU Dom starih Pljevlja tokom 5. i 6. decembra 2019. godine. Autor i realizatori programa obuke su Goran Rojević, Sašenka Mirković i Ivana Rojević iz humanitarne organizacije za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce“ iz Beograda. Obuci je prisustvovalo dvadesetak stručnih radnika iz dnevnih centara koji su imali priliku da se pored ostalih korisnih stvari, fokusiraju na roditelja kao partnera u kompletnom procesu rada sa korisnikom, gdje je roditelj podjednako važan koliko i sam korisnik.