Glavni grad Podgorica

Posjeta UMHCG

Posjeta UMHCGSep 12 i 13, 2019


Predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore bili su 13.12.2019. godine u posjeti našoj ustanovi u sklopu svog projekta pod nazivom „Za mlade s invaliditetom, bez barijera!“. Tom prilikom su se upoznali sa organizacijom i načinom rada u JU Dnevni centar i obavili razgovor sa korisnicima.