Glavni grad Podgorica

Posjeta OŠ “Vlado Milić”

Posjeta OŠ “Vlado Milić”Sep 12 i 13, 2019U okviru međunarodnog projekta “A magical intercultural friendship network”, nastavnice Tatjana Popović i Ljiljana Radinović sa učenicima VI-2 odjeljenja OŠ „Vlado Milić“ bili su u posjeti JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica. Tom prilikom korisnicima su uručeni pokloni, poruke i čestitke sa najljepšim i najiskrenijim željama i pozdravima, zajednički ke okićena jelka, a đaci su izveli i literarni performans.