Glavni grad Podgorica

Mjere za organizaciju rada u epidemiološkim okolnostima


Mjere za organizaciju rada u epidemiološkim okolnostima24.06.2020.god.U cilju organizacije rada u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 i smanjenja rizika od mogućeg inficiranja, odnosno prenošenja virusa COVID – 19 tokom prijema i boravka korisnika, JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica je poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, definisala Mjere za organizaciju rada u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19.

Mjere za organizaciju rada u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19