Glavni grad Podgorica

2. APRIL – SVJETSKI DAN OSOBA SA AUTIZMOM

2. APRIL – SVJETSKI DAN OSOBA SA AUTIZMOM


02.04.2021.god.


Svjetski dan osoba sa autizmom obilježava sa 2. aprila svake godine, podstičući države članice Organizacije ujedinjenih nacija da preduzmu mjere za podizanje svijesti o ljudima sa poremećajima iz autističnog spektra. Noviji podaci pokazuju da je učestalost poremećaja iz spektra autuzma 1:160 i da se češće javlja kod dječaka nego kod djevojčica.
Autizam je složen razvojni popremećaj koji se obično javlja tokom prve tri godine života. Ispoljava se kroz probleme u govoru, mišljenju, čulnom opažanju i snalaženju u socijalnim situacijama. Autizam se ne liječi, to je stanje koje traje tokom cijelog života. Rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces, kao i uključivanje u svakodnevni život u velikoj mjeri doprinosi da osobe sa poremećajem iz spektra autizma razviju svoje socijalne i komunikacione vještine i postanu samostalniji.
Poštovanje, prihvatanje različitosti, inkluzija u socijalnu sredinu, edukacija i rano otkrivanje, jačanje ličnosti roditelja, osnovni su preduslovi za kvalitetnu podršku osobama sa autizmom.
Svjetski dan osoba sa autizmom simbolično je obilježen i u našoj ustanovi. Tim povodom, u izmijenjenim uslovima rada zbog trenutne epidemiološke situacije, ukrasili smo dvorište balonima plave boje kao simbolom autizma i znakom podrške osobama sa autizmom.