Glavni grad Podgorica

Proljećni izleti


Proljećni izleti

U prethodne dvije sedmice organizovan je boravak korisnika dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica u prirodi, a sve u cilju još bolje socijalizacije i integracije korisnika u lokalnu zajednicu. Naime, organizovana su dva izleta i to u konjički klub Budućnost i konjički klub Poni/mini zoo vrt u Vranićima. Boravak je protekao u prijatnoj atmosferi, zabavi, razgovoru i druženju.


30.05.2022.god.