Glavni grad Podgorica

Botaničko uređenje dvorišta


Botaničko uređenje dvorištaJul 03, 2019Klijenti Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica su 03. jula 2019. godine radili na botaničkom uređenju dvorišta naše ustanove. Sadnice ukrasnog bilja i drugi materijal potreban za izvođenje ovih radova obezbijedilo je preduzeće “Zelenilo“ d.o.o.