Glavni grad Podgorica

 Peta stručno-naučna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji ASTEK

Zaposleni iz JU Dnevni centar prisustvovali su sad već tradicionalnoj petoj stručno-naučnoj konferenciji o asistivnim tehnologijama i komunikaciji ASTEK u organizaciji Društva defektologa Srbije i Petra Mrkića. Kao najupečatljivije teme konferencije ove godine izdvajaju se inovacije u BCI (Brain-computer interface) i upotrebi AI ( vještačke inteligencije) u specijalnoj edukaciji.