Glavni grad Podgorica

Obuka u saradnji sa Humanitarnom organizacijom “Dečje srce”

Obuka u saradnji sa Humanitarnom organizacijom “Dečje srce”


Dec 18, 2017


U saradnji sa Humanitarnom organizacijom „Dečje Srce“ iz Beograda, zaposleni u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica i predstavnici iz JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, imali su priliku da učestvuju u još jednoj u nizu edukacijia koje su realizovane od strane Gorana Rojevića i Sašenke Mirković. Cilj edukacije je bilo unapređivanje praktičnih vještina u svakodnevnom radu sa korisnicima i primjeni procedura u Dnevnom boravku