Glavni grad Podgorica

Obuka u saradnji sa Humanitarnom organizacijom “Dečje srce”

Obuka za primjenu asistivne tehnologije u dnevnom boravkuDec 18, 2017


U periodu od 22. do 24.08.2018. godine stručni radnici naše ustanove edukovali su se o osnovnim načelima i vrstama instrumenata asistivne tehnologije, pri čemu su dobijeni savjeti i smjernice za rad sa korisnicima prilikom primjene tehnologije. Takođe je izvršena i pojedinačna procjena korisnika u svrhu utvrđivanja objektivnih individualnih potreba korisnika za rehabilitacijom putem primjene asistivne tehnologije sa ciljem formiranja Kabineta za asistivnu tehnologiju. Dijagnostika se sprovodila uz asistenciju stručnih radnika koji su davali stručni iskaz o aktuelnom stanju i snagama korisnika ponaosob.