Glavni grad Podgorica

Obuka sa elementima ABA terapije

Obuka sa elementima ABA terapije za zaposlene u 7 Dnevnih centara održana je tokom 3 cijela vikenda mjeseca oktobra. Održanoj obuci prisustvovale su i stručne radnice Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teskoćama u razvoju – Podgorica Dijana Dragaš – psiholog i Ana Adžić- vaspitač, kao i medicinska sestra – Jasmina Armuš. 

Tokom 36 časova trajanja obuke obrađene su teme :

– Uvod u primijenjenu analizu ponašanja

– Motivacija

– Komunikacija

– Učenje bez grešaka 

– Vizualna podrška 

– Poučavanje veština samostalnosti i brige o sebi 

– Funkcionalna analiza ponašanja 

ABA – primijenjena analiza ponašanja je naučno zasnovana metoda koja nam pomaže da razumijemo :

– šta je ponašanje 

– kako okruženje utiče na ponašanje 

– kako se odvija proces učenja

Cilj ABA terapije je da podstiče i povećava učestalost poželjnih ponašanja, a smanjuje nepoželjna. Brojne studije su pokazale da mnoga djeca sa autizmom i drugim razvojnim smetnjama dostignu značajan napredak u učenju, razumijevanju, komunikaciji i socijalizaciji kada su uključeni u ABA program. 

Obuku je održala ekspertkinja sa svjetskim iskustvom i međunarodna licencirana ABA terapeutkinja – Rea Vuksan.