Glavni grad Podgorica

Muzikoterapija

Muzikoterapija


Oct 09, 2018


U Dnevnom centru u saradnji sa British Council-om održana je radionica muzikoterapije za naše korisnike. Radionicu su vodile Lucy Geddes i Jacqui Barnes iz kamernog orkestra Manchester Camerata iz Velike Britanije.
Cilj radionice je da prenesu svoja iskustva u radu sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju u korišćenju muzikoterapije koja predstavlja skup metoda u kojima muzika ili zvuk služe kao osnovno sredstvo uspostavljanja komunikacije i omogućava im da se spontano izražavaju uz pomoć zvuka i igranja s ritmom.
Radionici je prethodio koncert gudačkog tria koji su izveli profesor Miran Begić i studenti Muzičke akademije iz Cetinja.