Glavni grad Podgorica

Izložba “ Pristupačnost javnog prostora za osobe sa invaliditetom kroz strip ’’

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1992. Godine usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje svijeta pozivaju na obilježavanje Dana osoba sa invaliditetom, kako bi im  se omogućilo jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravna participacija u društvo.

U cilju podsticanja jednakosti, različitosti i uključenosti bez obzira na lična svojstva građana i građanki, Glavni grad Podgorica usvaja nova strateška dokumenta koja idu u pravcu stvaranja inkuzivnog društva.

Povodom  obilježavanja ovog veoma značajnog datuma, Glavni grad je imao čast da otvori izložbu “ Pristupačnost javnog prostora za osobe sa invaliditetom kroz strip ’’, autorke Milijane Ćirković, kojoj su prisustvovali i zaposleni JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, želeći da daju svoj doprinos promociji i zaštiti prava osoba sa invaliditetom.