Glavni grad Podgorica

Edukaciji u organizaciji NVO Socijalna sigurnost

NVO ” Centar za socijalnu sigurnost” i Udruženje za edukaciju, investicije i održivi razvoj ” Reformator” organizovali su VII zimsku edukaciju na Kopaoniku, za ustanove socijalne i dečije zaštite u periodu od 11. – 14. decembra. 

Tokom edukacije obrađivane su teme : 

– Koheziona politika kao moguć odgovor na potrebe najosjetljivijih društvenih grupa

– Reforma socijalne i dečije zaštite u CG 

– Funkcionisanje ustanova socijalne zaštite u zemljama regiona i predstavljanje primjera dobre prakse 

– Uvod u centralni informacioni sistem za obračun primanja – ISKRA

– Planiranje i realizacija kapitalnih investicija 

– Izazovi u sprovođenju javnih nabavki usluga socijalne zaštite

Zimskoj edukaciji prisustvovale su sekretarka JU ” Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teskoćama u razvoju – Podgorica”  Mirela Feratović i vaspitačica Ana Adžić, a u cilju jačanja kapaciteta za stručni rad i regionalnog povezivanja.