Glavni grad Podgorica

Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite

Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštiteDec 5, 2017 


Tokom 14. i 15. decembra 2018. godine radnici naše ustanove prošli su obuku: “Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite” koja je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Edukaciju su realizovali Svetlana Dujović i Žana Despotović iz NVO Zračak nade iz Pljevalja.