Glavni grad Podgorica

Dani defektologa 2018

Dani defektologa 2018


Jan 2, 2018


U periodu od 01. do 04. februara 2018. godine, predstavnici JU Dnevnog centra iz Podgorice prisustvovali su godišnjem strukovnom susretu defektologa i specijalnih pedagoga, sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2018“ koji je ove godine održan u Nišu. Tradicionalni organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Centralna tema Stručno – naučne konferencije bila je : „ Planiranje defektološkog rada – izazovi, problemi, rešenja “.